Miesiąc: sierpień 2022

Jak organizacja informuje na swojej stronie, w sierpniu 2022 r. złożyła 226 skarg do 18 organów nadzorczych przeciwko podmiotom prowadzącym strony internetowe, na których wykorzystywane jest rozwiązanie OneTrust, pozwalające zarządzać zgodami użytkowników na stosowanie plików cookies. NOYB zarzuca stosowanie w OneTrust ustawień wprowadzających w błąd, szczególnie co do faktycznego umożliwienia odrzucenia instalacji plików cookies innych niż niezbędne, w tym stosowania przycisku pozwalającego odrzucić takie pliki. …

NOYB nie ustaje w walce z bannerami plików cookies Read More »

Francuski organ nadzorczy ochrony danych osobowych zakończył w dniu 11 lipca 2022 r. postępowanie przeciwko Facebook (Meta Platforms Ireland Limited). Spółka miała obowiązek dostosować w ciągu 3 miesięcy bannery cookies na witrynie facebook.com w ten sposób, aby umożliwić francuskim użytkownikom łatwe odrzucenie plików cookies. Nieprzestrzeganie tego obowiązku narażało Facebook na karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy EUR za każdy dzień zwłoki. Wydana …

Zakończono postępowanie przeciwko Facebookowi Read More »

Gmina Lutomiersk została zobowiązana do podania informacji o tym, czy przed 9 maja 2020 r. przekazała Poczcie Polskiej S.A. dane osobowe osób uprawnionych do głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu gminy, na potrzeby organizacji wyborów – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku wydanym dnia 27 lipca 2022 r. uznał, że jest to informacja publiczna, którą gmina ma obowiązek ujawnić. Jest to bowiem element trybu działania …

Dane osobowe osób uprawnionych do głosowania przekazane Poczcie Polskiej S.A. Read More »

Biedronka zmierzy się z zarzutami Prezesa UOKiK, dotyczącymi przekazów reklamowych w ramach akcji promocyjnej „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” – zdaniem UOKiK, mogły one wprowadzać konsumentów w błąd co do zasad korzystania z promocji. Jednym z głównych zarzutów dotyczących promocji jest fakt, że regulamin promocji nie był realnie dostępny dla konsumenta w sklepach sieci. Kolejny zarzut odnosił się do zasad korzystania z promocji – między innymi aby z niej …

Zarzuty Prezera UOKiK wobec sieci sklepów Biedronka Read More »

Litwa, Łotwa i Estonia rozpoczęły wspólną kontrolę zgodności przetwarzania danych dotyczącą wynajmu krótkoterminowego pojazdów, w tym skuterów elektrycznych, z których korzystają przede wszystkim osoby fizyczne. Analiza ma objąć przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność i oferujące swoje usługi w tych krajach nadbałtyckich. Celem współpracy organów nadzorczych tych państw jest stworzenie zaleceń służących poprawie stanu ochrony danych osobowych w sektorze, które w okresie pandemii mocno się …

Kontrola zgodności przetwarzania danych przy wynajmie krótkoterminowym pojazdów – Litwa, Łotwa, Estonia Read More »

Anonimowy obywatel Niemiec zarzuca unijnym organom naruszenie stworzonych przez siebie zasad RODO. Twierdzi, że jedna z własnych stron Komisji Europejskiej regularnie przesyła dane odwiedzających na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe jak sprawa się dalej potoczy. https://gizmodo.com/european-commission-violated-gdpr-privacy-lawsuit-1849194913

Duńska agencja ochrony danych zakazała szkołom korzystania z usług Google SaaS i Chromebooków Google w związku z obawami dotyczącymi zgodności z RODO i przetwarzania danych w Google Workspace. Wątpliwości powstały ze względu na przesyłanie przez Google danych z UE do USA. Na razie decyzja dotyczy sektora publicznego, ale prawdopodobnie będzie miała swoje konsekwencje również dla sektora prywatnego.

Włoski organ nadzorczy zbadał podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji reklam, którą wprowadził TikTok. Zgodnie ze zaktualizowaną polityką prywatności, TikTok wskazał, że począwszy od 13 lipca osoby powyżej 18 lat będą otrzymywały spersonalizowane reklamy, a więc oparte na profilowaniu zachowania użytkowników serwisu. TikTok przyjął, że przetwarzanie danych nastąpi w oparciu o prawnie uzasadniony interes określony w RODO. Organ uznał jednak, że jedyną podstawą prawną „przechowywania …

Personalizacja reklam na TikToku Read More »

Fiński dom mediowy Otavamedia został ukarany za naruszenie przepisów RODO, polegające na uchybieniach w realizacji praw osób. Ukarany podmiot nie realizował żądań osób, co wynikało z problemów technicznych ze skrzynką e-mail przeznaczoną do obsługi żądań. Przez 7 miesięcy wiadomości z tej skrzynki nie były kierowane do ich rozpatrzenia. Dodatkowo organ nadzorczy zakwestionował konieczność podpisania się pod formularzem papierowym, służącym do przyjmowania żądań osób, których dane dotyczą – organ uznał, że prowadzi to do zbierania …

Kara za naruszenie przepisów RODO dla domu mediowego Otavamedia Read More »

Nałożone zostały dwie kolejne kary pieniężne za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kara w wysokości 1 tysiąca zł została nałożona przez Prezesa NBP na przedsiębiorcę prowadzącego kantor za niezgłoszenie do GIIF informacji o transakcji ponadprogowej (czyli której równowartość przekracza 15 tysięcy euro). Drugą karę otrzymała osoba prowadząca kancelarię notarialną w związku z niedopełnieniem szeregu obowiązków wynikających z przepisów, a polegających na: konieczności sporządzenia oceny …

Kary pieniężne za naruszenie przepisów AML Read More »