Usługi dla telekomunikacji

Krajowy system cyberbezpieczeństwa | Infrastruktura krytyczna | Plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń | Zgłaszanie incydentów do UKE | Zapewnienie bezpieczeństwa sieci | Blokowanie treści | Lista podmiotów o preferencyjnej obsłudze | Produkty podwójnego zastosowania 

System danych osobowych powinien być zespołem skoordynowanych działań wykorzystujących procesowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w celu zapewnienia ich właściwego zabezpieczenia.

Obejmuje on między innymi wewnętrzne procedury, systemy, zasoby oraz wykorzystywaną przez dany podmiot  infrastrukturę techniczną. Jednym z podstawowych elementów sprawnie funkcjonującego systemu powinno być stałe monitorowanie jego sprawnego działania  i korygowanie powstających problemów i niezgodności

Od wielu lat prowadzimy profesjonale audyty systemu ochrony danych osobowych oparte przede wszystkim na sprawdzonych wzorcach (m.in. ISO 27001). Ocena wdrożenia RODO, weryfikacja zgodności z RODO jest obecnie podstawowym celem naszych działań. Ocena jakości i optymalizacji rozwiązań przyjętych w strategii zarządzania RODO  jest tu postrzegana w kontekście nie tylko prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych ale także zgodności z dobrymi praktykami w tym zakresie. Dużą uwagę zwracamy na aspekty techniczne.  

Nasze usługi

anonymous hacker

Krajowy system cyberbezpieczeństwa

Ochrona systemów informatycznych służących do świadczenia usługi kluczowej    

profesjonaliści budownictwa

Ochrona infrastruktury krytycznej

Ochrona obiektów zakwalifikowanych jako Infrastruktura krytyczna

Opracowanie planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Opracowanie plau działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń 

projektowanie systemów SI zgodnych z RODO

Produkty podwójnego zastosowania w telekomunikacji

Obowiązek przekazywania do ABW informacji o importowanych urządzeniach zawierających szyfrowanie

bezpieczeństwo informacji w sieci

Zapewnienie bezpieczeństwa sieci

Realizacja obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa lub  integralności sieci lub usług

usługi dla telekomunikacji

Konsultacje w zakresie obronności

Realizacja obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego