RODO dla zaawansowanych

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla zaawansowanych 

System danych osobowych powinien być zespołem skoordynowanych działań wykorzystujących procesowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w celu zapewnienia ich właściwego zabezpieczenia.

Obejmuje on między innymi wewnętrzne procedury, systemy, zasoby oraz wykorzystywaną przez dany podmiot  infrastrukturę techniczną. Jednym z podstawowych elementów sprawnie funkcjonującego systemu powinno być stałe monitorowanie jego sprawnego działania  i korygowanie powstających problemów i niezgodności

Od wielu lat prowadzimy profesjonale szkolenia dla osób posiadających doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzący koncentrują się 

Opis szkolenia

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? 

 • Szkolenie dedykujemy osobom, które posiadają już podstawową wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych, ale chciałby zdobyć zaawansowaną wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie umiejętności zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w organizacji
 • Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
 • Wzorce niezbędnej dokumentacji
 • Materiały dydaktyczne
 • Bezpłatny parking
 • Poczęstunek i lunch  
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Forma szkolenia

 • Prezentacja
 • Ćwiczenia
 • Warsztaty z dokumentacją
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Lokalizacja szkolenia

 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie PIN Consulting Sp. z o.o. w Warszawie. Szczegółowa lokalizacja znajduje się na stronie www.zgodnosc.pl/kontakt 

Harmonogram szkolenia                                                                       


I DZIEŃ SZKOLENIA

 • Wstęp
 • przepisy regulujące ochronę danych osobowych: RODO, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisy sektorowe
 • podstawowe pojęcia i definicje RODO
 • zakres obowiązywania RODO
 • najważniejsze zmiany w przepisach Kodeksu Pracy dotyczące przetwarzania danych pracowników oraz monitoringu w pracy.
 • Przerwa 
 • Zasady przetwarzania danych osobowych:
 • legalności
 • ograniczenia celu
 • minimalizacji danych
 • prawidłowości
 • ograniczenia przechowywania
 • integralności i poufności
 • rozliczalności.
 • Klauzule informacyjne:
 • kiedy należy wypełnić obowiązek informacyjny i jaką powinien mieć treść?
 • jak zapewnić przejrzystość podczas formułowania klauzul informacyjnych?
 • omówienie przykładowych klauzul informacyjnych. 
 • Przerwa obiadowa
 • Obowiązki administratora:
 • uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design)
 • domyślna ochrona danych (privacy by default)
 • przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych
 • uprzednie konsultacje z UODO
 • wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
 • wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.
 • Powierzenie danych osobowych:
 • wybór kontrahenta zapewniającego przestrzeganie przepisów RODO
 • umowa powierzenia – omówienie wzoru umowy
 • obowiązki podmiotu przetwarzającego.
 • Współadministrowanie danymi osobowymi:
 • Powierzenie danych osobowych
  • jak ustalić, czy dochodzi do współadministrowania danymi?
  • uzgodnienia współadministratorów – co powinny zawierać (przykład)
 • Przerwa
 • Ćwiczenia z sesją pytań i odpowiedzi
 • Zakończenie I dnia szkolenia

II DZIEŃ SZKOLENIA

 • Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i kategorii czynności przetwarzania:
  • kogo dotyczy obowiązek prowadzenia rejestrów
  • omówienie wzorów rejestrów.
 • Warunki legalnego przekazywania danych do państwa trzeciego.
 • Przerwa
 • Prawa osób, których dane są przetwarzane:
 • prawo dostępu do danych i informacji o przetwarzaniu danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do niepodlegania decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w  tym profilowaniu.
 • Naruszenia ochrony danych:
 • przykłady naruszenia ochrony danych
 • metody zgłoszenia naruszenia do Prezesa UODO
 • omówienie formularza zgłoszenia naruszeń
 • obowiązek powiadamiania osób fizycznych o naruszeniu.
 • Przerwa obiadowa
 • Inspektor Ochrony Danych:
 • obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
 • kwalifikacje i zadania Inspektora Ochrony Danych.

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych:

 • obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
 • polityka ochrony danych
 • dokumentacja po wykonaniu analizy ryzyka
 • dokumentacja naruszeń ochrony danych
 • dokumentacja oceny skutków dla ochrony danych
 • dokumentacja po audytach wewnętrznych
 • procedury wewnętrzne (zgłaszania naruszeń, respektowania praw osób fizycznych).
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO
 • Przerwa 
 • Ćwiczenia z sesją pytań i odpowiedzi
 • Zakończenie szkolenia

Prowadzący

Eksperci w zakresie AML

Małgorzata Topyła

Radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Prelegentka wielu szkoleń. Partner zarządzający Kancelarii Prawnej M. Topyła Sp.k. z siedzibą w Warszawie, specjalizującej się w usługach prawnych o tematyce ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, jak również aspektów prawnych marketingu, obsługującej m.in. prestiżowe korporacje światowe działające na polskim rynku. 

 

Sabina

Sabina Grząsiak

Adwokat

Adwokat i ekonomista. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Ponadto jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Ekonomia ze specjalnością Ekonomia Przedsiębiorstw. Praktyk z doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych, obsługi prawnej przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. 

Monika Niedobecka

Monika Niedobecka

Adwokat

Prawnik i praktyk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo oraz podyplomowych Studiów Prawa Pracy. Od 2016 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada praktyczne doświadczenie jako szkoleniowiec i specjalista ds. audytów i wdrożeń procedur przetwarzania danych osobowych. Obecnie jest praktykującym Inspektorem Ochrony Danych. Prowadzi audyty, wdrożenia i szkolenia od 2017 roku.

Nie jesteśmy szkoleniowcami - jesteśmy praktykami

Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności,  to nasze szkolenie jest właśnie dla Ciebie

Jednym zdaniem

Dlaczego właśnie my?

Jesteśmy zespołem specjalistów. Łączymy unikalną wiedzę prawniczą ze specjalistyczną znajomością zagadnień biznesowych informatycznych. Naszym niewątpliwym atutem jest dogłębna znajomość środowiska biznesowego.