Szkolenie dla właścicieli lub zarządzających spółkami celowymi
z zakresu AML

Szkolenie z AML dla beneficjentów rzeczywistych 

AML (z ang. Anti-money laundering), czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy, jest to zespół regulacji z zakresu prawa administracyjnego oraz karnego, nakładające na tzw. instytucje obowiązane obowiązek wdrożenia określonych działań, zdefiniowanych najczęściej w procedurach, mających na celu zapobieganie i wykrywanie prania brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Zjawisko prania brudnych pieniędzy zostało zauważone przez organy państwowe już na początku XX wieku, jednak pierwsze regulacje bezpośrednio z nim walczące zaczęto wprowadzać dopiero w drugiej połowie ubiegłego stulecia.

Po zamachach we wrześniu 2011 r., modyfikując istniejące przepisy, zaprzęgnięto je również do walki z finansowaniem terroryzmu, stąd często rozszerzanie skrótu AML na AML/CTF (ang. Anti-money laundering and counter-terrorism financing).W Polsce kwestie związane z AML/CTF reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., będąca implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Nasza usługa polega na wdrożeniu przepisów AML w działalności naszego Klienta poprzez opracowanie niezbędnych dokumentów.

Opis szkolenia

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie z zakresu tworzenia i zarządzania spółkami celowymi przeznaczone jest dla osób będących beneficjentami rzeczywistymi i osób zajmujących stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych będących przedsiębiorcami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (ustawy AML). Uczestnictwo w szkoleniu stanowi realizację obowiązków określonych w art. 129 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w zakresie dotyczącym osób prawnych, który nakłada na beneficjentów rzeczywistych i osoby zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych obowiązek ukończenia szkolenia obejmującego prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem usług będących tematem szkolenia. Celem kursu jest także przybliżenie tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zmian w obowiązujących przepisach.


Korzyści dla uczestników:

 • Realizacja obowiązku szkolenia wynikającego z art. 129 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w zakresie dotyczącym osób prawnych
 • Zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie wymogów stawianych przedsiębiorcom przez przepisy dotyczące AML/CFT
 • Możliwość konsultacji z ekspertem
 • Poczęstunek i lunch
 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej  
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Forma szkolenia

 • Prezentacja
 • Ćwiczenia
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Lokalizacja szkolenia

 • Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym PIN Consulting Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12a. Szczegółowa lokalizacja znajduje się na stronie www.zgodnosc.pl/kontakt  

Harmonogram szkolenia

Wprowadzenie:

 1. Regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Ustawa z 1.3.2018, rozporządzenia wykonawcze do ustawy),
 2. Pojęcia i stosunki prawne istotne dla AML (w tym: klient, beneficjent rzeczywisty, stosunki gospodarcze, trust, transakcja, transakcja okazjonalna, transfer środków pieniężnych),
 3. Instytucje obowiązane oraz ich obowiązki wynikające z ustawy AML.

Aspekty prawne związane z tworzeniem i prowadzeniem spółek celowych – część I:

 1. Tworzenie spółki celowej:
  • analiza źródeł prawa dotyczących spółek celowych,
  • pojęcie spółki celowej oraz cele tworzenia spółki celowej,
  • dopuszczalność tworzenia spółek celowych,
  • podmioty tworzące spółki celowe,
  • formy prawne spółek celowych – spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna.

 Przerwa obiadowa

Aspekty prawne związane z tworzeniem i prowadzeniem spółek celowych – część II:

 1. Spółka celowa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
  • definicja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej powstanie
  • wysokość kapitału zakładowego oraz udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  • obligatoryjne elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego
  • wnoszenie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • prawa i obowiązki wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich kompetencje
  • odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • dokumentacja prowadzona w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (księga udziałów, księga protokołów itp.)
  • rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Spółka celowa jako spółka akcyjna:
  • przesłanki powstania spółki akcyjnej
  • wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej
  • akcje w spółce akcyjnej
  • zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego
  • prawa i obowiązki akcjonariuszy
  • organy spółki akcyjnej oraz ich kompetencje
  • dokumentacja prowadzona w spółce akcyjnej
  • rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

Przerwa 

Aspekty prawne związane z tworzeniem i prowadzeniem spółek celowych – część III:

 1. Pełnienie funkcji członka zarządu lub umożliwianie innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej,
 2. Zapewnianie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej,
 3. Działanie lub umożliwienie innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
 4. Działanie lub umożliwienie innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Podsumowanie:

 1. Sesja pytań i odpowiedzi
 2. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prowadzący

Eksperci w zakresie AML

Małgorzata Topyła

Małgorzata Topyła

Radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Prelegentka wielu szkoleń. Partner zarządzający Kancelarii Prawnej M. Topyła Sp.k. z siedzibą w Warszawie, specjalizującej się w usługach prawnych o tematyce ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, jak również aspektów prawnych marketingu, obsługującej m.in. prestiżowe korporacje światowe działające na polskim rynku. 

 

Nie jesteśmy szkoleniowcami - jesteśmy praktykami

Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności,  to nasze szkolenie jest właśnie dla Ciebie

Jednym zdaniem

Dlaczego właśnie my?

Jesteśmy zespołem specjalistów. Łączymy unikalną wiedzę prawniczą ze specjalistyczną znajomością zagadnień biznesowych informatycznych. Naszym niewątpliwym atutem jest dogłębna znajomość środowiska biznesowego.