Wdrożenie RODO

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w firmie (wdrożenie RODO)

Świadczymy kompleksową usługę pomocy we wdrożeniu RODO, czyli systemu ochrony danych osobowych firmie.

System ochrony danych funkcjonuje w  trzech płaszczyznach:
 • formalnej
 • organizacyjnej
 • technicznej

Zastosowanie właściwych środków w każdym z wymienionych obszarów zapewni pełną i skuteczną ochronę danych. Wdrażając środki bezpieczeństwa nie można pominąć żadnego z tych obszarów, ponieważ dane nie będą chronione w sposób kompletny. W ramach każdego z wymienionych wyżej obszarów należy zastosować określone środki adekwatne do zagrożeń. System ochrony danych osobowych jest więc zespołem środków, procedur i działań zmierzających do pełnego zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub innymi zagrożeniami.

System ochrony danych osobowych jest więc zespołem środków, procedur i działań zmierzających do pełnego zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub innymi zagrożeniami. Istotne jest więc, aby wdrożenie RODO było przeprowadzone przez fachowców w tej branży, gdyż bardzo łatwo popełnić jest błąd, który może być niezwykle kosztowny.

O prawidłowym systemie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie można mówić wtedy, gdy dopełniane są wszystkie obowiązki administratora danych osobowych (podmiotu). Należą do nich między innymi: spełnianie przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych, wypełnianie obowiązku informacyjnego, stworzenie i stałe aktualizowanie dokumentacji wymaganej przez przepisy. Istotą sprawnego systemu ochrony danych osobowych jest także odpowiednia świadomość zarówno kadry zarządzającej jak i poszczególnych pracowników, dotycząca prawidłowego przetwarzania tych danych.

Oferta wdrożenia RODO

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych zgodnego z wymaganiami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obejmuje następujące etapy działań:

 1. Spotkanie/telekonferencja wstępna (uzgodnienie metod i sposobu realizacji)
 2. Ustalenie harmonogramu prac
 3. Przeprowadzenie krótkiego szkolenia dla uczestników procesu
 4. Przeprowadzenie inwentaryzacji danych osobowych i procesów ich przetwarzania 
 5. Przeprowadzenie przeglądu środków technicznych i organizacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych w zakresie
 6. Przeprowadzenie analizy ryzyka dla wszystkich procesów przetwarzania danych
 7. Przygotowanie raportu poinwentaryzacyjnego
 8. Przygotowanie raportu z analizy ryzyka 
 9. Przygotowanie listy „to do” (zadań do realizacji wraz z gradacją ich ważności)
 10. Opracowanie dokumentacji danych osobowych
 11. Opracowanie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa danych osobowych 
 12. Przygotowanie „Planu postępowania z ryzykiem” 
 13. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników 
 14. Przygotowanie dokumentacji pracowniczej (w tym upoważnień do przetwarzania danych osobowych)
Opis usługi w skrócie

Pytania dotyczące usługi

Celem naszej usługi jest prawidłowe i efektywne wdrożenie systemu ochrony danych osobowych zgodnego z  wymaganiami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO. 

Metodologia naszych prac oparta jest na wieloletnich doświadczeniach oraz najwyższych standardach obowiązujących w naszej branży. Wdrażanie RODO naszymi metodami polega na stopniowym wprowadzeniu zmian w organizacji. Wraz z zarządem firmy przygotowujemy „plan awaryjny” na wypadek nagłej sytuacji, w której doszłoby do przypadkowego wycieku danych. RODO obowiązuje w różnych strukturach działalności – dlatego jego wdrażanie obejmuje również szkolenia dla pracowników niezależnie od stanowiska, jakie zajmują. Pozostajemy otwarci na propozycje klientów. Jeżeli zależy Państwu na konkretnych zagadnieniach RODO, zapraszamy do kontaktu – przygotujemy ofertę wdrożenia systemu w Państwa firmie.

Prace przebiegają standardowo w następujących etapach:

 • Podpisanie umowy
 • Opracowanie harmonogramu prac
 • Planowanie i przygotowanie 
 • Etap inwentaryzacji
 • Przygotowanie raportu poinwentaryzacyjnego wraz listą „to do” (zadań do wykonania)
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji
 • Przeprowadzenie szkoleń 
 • Przygotowanie dokumentacji pracowniczej
 • Zakończenie projektu 

Wdrażanie RODO to proces czasochłonny. Gwarantujemy jednak, że nasi specjaliści zadbają o to, by został on przeprowadzony tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Czas realizacji usługi zależy od wielkości firmy, jak również od ilości procesów przetwarzania danych osobowych. W zależności od ustaleń z Klientem, czas realizacji może wynieść od miesiąca (w przypadku małych podmiotów) do kilku miesięcy (większe firmy). Wdrożenie RODO dla firmy w naszym wykonaniu odbywa się w pełnym kontakcie z klientem. Jeżeli pojawią się pewne opóźnienia lub komplikacje, będą Państwo o tym poinformowani niezwłocznie.

Podczas wdrożenia zmian związanych z dostosowaniem firmy do wymogów RODO zaangażowanie osoby koordynującej, kadry kierowniczej oraz pracowników naszego Klienta może być znaczne. Jest to przede wszystkim kwestia edukacji i właściwej realizacji naszych zaleceń przez pracowników Klienta. Po naszej stronie jest za to cały proces audytowy, przygotowanie dokumentacji oraz szkolenia pracowników. 

Koszt usługi zależy od zakresu prac oraz od wielkości danego podmiotu. Może wynieść zarówno 2-3 tys. zł netto jak i kilkanaście tysięcy zł netto. Jeśli chciałbyś poznać cenę usługi po prostu do nas zadzwoń tel. +48 22 280 94 88 lub napisz na adres: biuro@zgodnosc.pl . Możesz także wypełnić formularz znajdujący się na dole strony. 

Na pewno wielkość Twojej firmy jak również zakres prac decyduje o ostatecznej cenie usługi. Mała firma to koszt np. 2000 zł netto a w przypadku dużego podmiotu nawet kilkanaście tysięcy złotych netto. 

Wynikiem prac jest wdrożenie zgodnego z wymogami RODO systemu ochrony danych osobowych w firmie Klienta. Usługa jest w pełni kompletna i po jej zakończeniu nie muszą Państwo podejmować żadnych dodatkowych działań. Wdrożenie RODO w Państwa firmie zapewni pełen komfort codziennego funkcjonowania oraz higienę pracy. Po zakończeniu tego procesu nie będą Państwo musieli obawiać się nagłej wizyty urzędnika oraz tego, że wyniki kontroli będą niekorzystne. Kompleksowe wdrożenie RODO przez wykwalifikowanych specjalistów obejmuje również pomoc w przygotowaniu harmonogramu prac oraz obowiązków pracowników. Gwarantujemy, że po zakończeniu usługi zauważą Państwo znaczną różnicę w funkcjonowaniu firmy.

Jak najbardziej. Chętnie wyjaśnimy niezrozumiałe kwestie lub pomożemy w innych problematycznych kwestiach. Staramy się także instruować naszych Klientów na każdym etapie realizacji usługi, także po jej wykonaniu. 

Jak najbardziej. W ramach outsourcingu RODO świadczymy także usługę wdrożenia RODO w firmie. Więcej na ten temat w zakładce Stała opieka RODO.

 

Zapytaj o ofertę

Aby poznać naszą szczegółową ofertę w zakresie RODO – wypełnij poniższą ankietę:  

Jednym zdaniem

Dlaczego właśnie my?

Jesteśmy zespołem specjalistów. Łączymy unikalną wiedzę prawniczą ze specjalistyczną znajomością zagadnień informatycznych. Naszym niewątpliwym atutem jest dogłębna znajomość środowiska biznesowego. 

Jak realizujemy nasze projekty?

Pomagamy naszym nowym Klientom na każdym etapie usługi

Ponieważ nasi nowi Klienci nie mają specjalistycznej wiedzy staramy się na każdym etapie naszej współpracy pomagać im  dobrze zrozumieć cel naszych działań.  Poniżej opisujemy kilka typowych kroków realizowanych standardowo w przypadku nowego projektu:

Jak wygląda współpraca z Klientem?

Przez lata praktyki zrozumieliśmy, że właściwe postępowanie w relacjach z Klientami jest kluczem do sukcesu. Jeśli tym sukcesem będzie zadowolenie naszego Klienta na pewno będziemy stale rozwijać naszą firmę. Filozofia wydaje się prosta ale jednak jej realizacja nastręcza w praktyce wielu problemów. Czasami jest to pragnienie szybkiego i skutecznego osiągnięcia celu a czasami zwykłe niezrozumienie oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Jeśli jednak będziemy współpracować na zasadzie poszanowania własnych praw i interesów zrealizujemy wspólne cele. Takie partnerskie podejście tylko w teorii jest codziennością. My jednak wzięliśmy te proste zasady na poważnie. Dzięki temu nieprzerwanie od kilkunastu lat rozwijamy naszą firmę. 

1. Poznajemy potrzeby naszych Klientów

Spotkanie wstępne lub rozmowa z osobą kontaktową wiele nam mówi o sytuacji naszego Klienta i pozwala poznać jego realne potrzeby.

2. Inwentaryzujemy problemy

Właściwe poznanie stanu faktycznego daje największą szansę na znalezienie najlepszego rozwiązania.

3. Określamy ostateczny cel naszych wspólnych działań

Jeśli nie ustalimy dokąd zmierzamy - nigdy tam nie dojdziemy. Dla nas najważniejszy jest cel jaki stawia sobie nasz Klient!

4. Planujemy prace

Plan pozwala nie tylko na sprawny przebieg projektu ale pozwala kontrolować i korygować działania na każdym etapie. Harmonogram jest także niezbędny dla naszych Klientów, których czas jest tutaj bardzo istotny.

5. Realizujemy prace

Podczas realizacji prac działamy systematycznie, zgodnie z planem i harmonogramem. Realizacja prac jest stale monitorowana przez koordynatora projektu.