Szkolenia specjalistyczne

Szkolenie RODO, szkolenie AML, szkolenie ISO 27001, szkolenie dla beneficjentów rzeczywistych, odpowiedzialność podmiotu zbiorowego, szkolenia dla IOD, naruszenia

Szkolenia, które chcielibyśmy zaproponować mają unikalny charakter i prowadzone są przez osoby podsiadające przede wszystkim doświadczenie praktyczne. Przewagą naszych szkoleń i warsztatów jest zwrócenie uwagi na praktyczną aspekty danego zagadnienia. Nie jesteśmy firmą szkoleniową a zespołem praktyków biznesowych, którzy chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami nabytymi w codziennej pracy z naszymi Klientami. 

Osobom zainteresowanym tematyką szkoleń z zakresu compliance oferujemy cały pakiet szkoleń realizowanych głównie na życzenie Klienta, zarówno w wersji szkoleń fizycznych, jak i realizowanych on-line. Usługi szkoleniowe są na bardzo wysokim poziomie i skoncentrowane są głównie na zdobyciu nowych umiejętności przez uczestników. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. 

Szkolenia z zakresu RODO

Szkolenie przeznaczone przede wszytkim dla osób nie miających doświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych 

Kompleksowa pomoc podmiotom podlegającym przepisom w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Ustawy  o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

Szkolenia z zakresu AML

Szkolenie z zakresu tworzenia i zarządzania spółkami celowymi przeznaczone jest dla osób będących beneficjentami rzeczywistymi i osób zajmujących stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych

Szkolenie osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest jednym z obowiązków instytucji obowiązanej.

Jednym zdaniem

Dlaczego właśnie my?

Jesteśmy zespołem specjalistów. Łączymy unikalną wiedzę prawniczą ze specjalistyczną znajomością zagadnień informatycznych. Naszym niewątpliwym atutem jest dogłębna znajomość środowiska biznesowego.