RODO szkolenie podstawowe

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 dla początkujących 

System danych osobowych powinien być zespołem skoordynowanych działań wykorzystujących procesowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w celu zapewnienia ich właściwego zabezpieczenia.

Obejmuje on między innymi wewnętrzne procedury, systemy, zasoby oraz wykorzystywaną przez dany podmiot  infrastrukturę techniczną. Jednym z podstawowych elementów sprawnie funkcjonującego systemu powinno być stałe monitorowanie jego sprawnego działania  i korygowanie powstających problemów i niezgodności

Od wielu lat prowadzimy profesjonale szkolenia dla osób nie posiadających doświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzący koncentrują się na przedstawieniu podstawowych informacji z zakresu RODO oraz przekazaniu uczestnikom w bardzo prostej formie najważniejszych kwestii dotyczących zarządzania systemem ochrony danych osobowych w firmie

Opis szkolenia

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? 

Szkolenie dedykujemy osobom, które podjęły lub niebawem podejmą obowiązki osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w swojej organizacji (firmie).


Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie umiejętności zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w organizacji
 • Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
 • Wzorce niezbędnej dokumentacji
 • Materiały dydaktyczne
 • Bezpłatny parking
 • Poczęstunek i lunch  
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Forma szkolenia

 • Prezentacja
 • Ćwiczenia
 • Warsztaty z dokumentacją
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Lokalizacja szkolenia

 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie PIN Consulting Sp. z o.o. w Warszawie. Szczegółowa lokalizacja znajduje się na stronie www.zgodnosc.pl/kontakt  

Harmonogram szkolenia                                                                       

Wstęp

 • tło wprowadzenia Rozporządzenia unijnego
 • przepisy regulujące ochronę danych osobowych: RODO, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisy sektorowe
 • zakres obowiązywania RODO
 • definicje i pojęcia przepisów RODO
 • Podmiot jako administrator, podmiot przetwarzający czy współadministrator. Jak ustalić, w jakiej roli działa dany podmiot?
 • Inspektor Ochrony Danych:
 • obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
 • kwalifikacje i zadania Inspektora Ochrony Danych.
 • Przerwa 
 • Obowiązki administratora, podmiotu przetwarzającego i współadministratora, w szczególności:
 • przestrzeganie zasad przetwarzania danych
 • podstawy prawne przetwarzania danych
 • wykonanie obowiązku informacyjnego
 • uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design)
 • powierzanie danych
 • uzgodnienia ze współadministratorem
 • prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i kategorii czynności przetwarzania
 • wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych
 • przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych
 • wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.
 • Przerwa obiadowa
 • Prawa osób, których dane są przetwarzane:
 • prawo dostępu do danych i informacji o przetwarzaniu danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do niepodlegania decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w  tym profilowaniu.
 • Naruszenia ochrony danych.
 • Przerwa 
 • Warunki legalnego przekazywania danych do państwa trzeciego.
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Prowadzący

Eksperci w zakresie AML

Małgorzata Topyła

Radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Prelegentka wielu szkoleń. Partner zarządzający Kancelarii Prawnej M. Topyła Sp.k. z siedzibą w Warszawie, specjalizującej się w usługach prawnych o tematyce ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, jak również aspektów prawnych marketingu, obsługującej m.in. prestiżowe korporacje światowe działające na polskim rynku. 

 

Sabina

Sabina Grząsiak

Adwokat

Adwokat i ekonomista. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Ponadto jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Ekonomia ze specjalnością Ekonomia Przedsiębiorstw. Praktyk z doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych, obsługi prawnej przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. 

Monika Niedobecka

Monika Niedobecka

Adwokat

Prawnik i praktyk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo oraz podyplomowych Studiów Prawa Pracy. Od 2016 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada praktyczne doświadczenie jako szkoleniowiec i specjalista ds. audytów i wdrożeń procedur przetwarzania danych osobowych. Obecnie jest praktykującym Inspektorem Ochrony Danych. Prowadzi audyty, wdrożenia i szkolenia od 2017 roku.

Nie jesteśmy szkoleniowcami - jesteśmy praktykami

Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności,  to nasze szkolenie jest właśnie dla Ciebie

Jednym zdaniem

Dlaczego właśnie my?

Jesteśmy zespołem specjalistów. Łączymy unikalną wiedzę prawniczą ze specjalistyczną znajomością zagadnień biznesowych informatycznych. Naszym niewątpliwym atutem jest dogłębna znajomość środowiska biznesowego.