Wdrożenie RODO w IT

Wdrożenie RODO w informatyce: audyt IT, analiza ryzyka, zabezpieczenia systemów informatycznych

Właściwe zabezpieczenie systemów informatyczny jest jednym z najważniejszych zadań podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Bez prawidłowo chronionych aplikacji i sprzętu nie można mówić o spełnianiu wymogów RODO. Aby przeprowadzić prawidłowe wdrożenie RODO w IT należy posiadać właściwą wiedzę i doświadczenie w bezpieczeństwie danych. Nasza usługa w tym zakresie jest unikalnym połączeniem kompetencji prawnych oraz informatycznych. Nasi specjaliści przeprowadzili setki audytów wdrożeniowych i posiadają w tym względzie odpowiednie umiejętności. 

Usługi jakie oferujemy w zakresie wdrażania i zarządzania RODO w firmie, to przede wszystkim kompleksowe wsparcie dla informatyków zarówno w aspekcie technicznym jak i dokumentacyjnym. Sprawdzimy i ocenimy systemy informatyczne firmy w kontekście wymagań RODO oraz przygotujemy dokumentację a także wdrożymy na życzenie Klienta niezbędne zabezpieczenia. Jeśli Twoja firma nie zatrudnia na stałe informatyków lub Twój dział informatyczny jest w outsourcingu chętnie pomożemy w szerszym zakresie poprzez przeprowadzenie audytu, testów zabezpieczeń, analizy ryzyka oraz wdrożymy adekwatne do ryzyka zabezpieczenia techniczne. 

Zakres usługi

Zakres naszej usługi obejmuje między innymi:

Audyt informatyczny

Naszym klientom oferujemy przeprowadzenie kompleksowego audytu bezpieczeństwa IT opartego na sprawdzonych standardach m.in. ISO 27001. Celem audytu jest analiza aktualnego stanu zabezpieczenia zasobów informacyjnych pod względem: poufności, integralności i dostępności. Wynikiem audytu będzie raport rekomendujący niezbędne zmiany służące do zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń

Analiza ryzyka

Przeprowadzenie oceny ryzyka wiąże się z inwentaryzacją i klasyfikacją wszystkich zasobów informatycznych firmy oraz poddaniu ich analizie w kontekście ewentualnych ryzyk podczas przetwarzania danych osobowych. Proces ten należy przeprowadzić w związku z wymaganiami RODO określonymi zarówno w preambule jak i samej treści tego aktu.

Wdrażanie zabezpieczeń

Jeśli nie masz możliwości przeprowadzenia wdrożenia rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo, nasi specjaliści z wieloletnim stażem przeprowadzą analizę rynku, dokonają wyboru kilku alternatywnych rozwiązań oraz zajmą się ich implementacją. Po akceptacji funkcjonalnej oraz kosztowej projektu przez Klienta przeprowadzimy profesjonalne wdrożenie wybranego rozwiązania a na koniec wykonamy serię testów powdrożeniowych oraz przygotujemy dokumentację.

Pomoc informatyczna

W ramach naszych usług udzielamy wszechstronnego wsparcie informatycznego w zakresie zarządzania systemem ochrony danych osobowych w firmie. Nasi specjaliści są do dyspozycji w każdej sytuacji wymagającej interwencji a przede wszystkim w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych. Pomagamy zarówno poprzez systematyczne audytowanie IT, jak również codzienną pomoc w kwestiach bezpieczeństwa.

Opis usługi w skrócie

Pytania dotyczące usługi

Celem naszej usługi jest wdrożenie oraz pomoc w zarządzaniu systemem ochrony danych osobowych w firmie w aspektach informatycznych. Żyjemy w czasach, w których wiele spraw jesteśmy w stanie załatwić online. Nie obawiamy się więc podawania tak ważnych danych jak numer karty kredytowej, PESEL lub adres zamieszkania. Wdrożenie ochrony danych osobowych w informatyce jest więc bardzo istotne, gdy chcą Państwo zapewnić swoim kontrahentom pełne bezpieczeństwo. Po przeprowadzeniu audytu analizujemy dokładnie aktualny stan zabezpieczeń. Następnie wdrażamy rozwiązania, które z całą pewnością przysłużą się lepszej ochronie danych osobowych w informatyce.

Proces realizacji zależy od oczekiwanego przez Klienta zakresu usługi. Standardowo w pierwszym etapie przeprowadzamy audyt informatyczny oraz analizę ryzyka a w dalszych krokach pomagamy we wdrożeniu odpowiednich zabezpieczeń i zarządzaniu bezpieczeństwem IT.  

Staramy się aby udział Klienta w procesie realizacji usługi ograniczał się do udzielania informacji oraz realizacji naszych zaleceń. Nie oczekujemy ze strony naszego Klienta zabezpieczenia większej ilości czasu. Zależy nam jednak na współpracy i bieżącej wymianie informacji.  Ważnym elementem realizacji naszej usługi jest ustalenie harmonogramu, który będzie uwzględniał możliwości czasowe Klienta. 

Czas realizacji usługi zależy od wielkości badanej firmy jak również od zakresu prac. W zależności od ustaleń z Klientem czas realizacji może wynieść od kilkunastu dni  (w przypadku małych podmiotów do kilku miesięcy w podmiotach większych). Możemy także od początku współpracować na bazie stałej umowy na usługi opartej na wygodnym ryczałcie. 

Koszt usługi zależy od zakresu prac oraz od wielkości podmiotu. Jeśli chciałbyś poznać cenę usługi po prostu do nas zadzwoń tel. +48 22 280 94 88 lub napisz na adres: biuro@zgodnosc.pl. Możesz także wypełnić formularz znajdujący się na dole strony. 

Na pewno wielkość Twojej firmy jak również zakres prac decyduje o ostatecznej cenie usługi. W przypadku umów stałych obsługa małej firmy to koszt np. kilkuset złotych netto miesięcznie a w przypadku dużego podmiotu nawet kilka tysięcy złotych netto na miesiąc. 

Efektem prac naszych specjalistów powinien być na etapie audytu raport poaudytowy zawierający niezbędne informacje i zalecenia dotyczące niezbędnych działań z uwzględnieniem gradacji ich ważności. Analiza ryzyka również kończy się przygotowaniem raportu zwierającego ustalenia audytorów i zasady szacowania ryzyka. Na etapie wdrożeń efektem powinno być pełne wdrożenie zabezpieczeń informatycznych 

Jak najbardziej. Chętnie wyjaśnimy niezrozumiałe kwestie lub pomożemy w innych problematycznych kwestiach. Staramy się także instruować naszych Klientów na każdym etapie realizacji usługi, także po jej wykonaniu. Jeżeli po wykonaniu usługi wdrożenia ochrony danych osobowych w informatyce będą mieli Państwo jeszcze jakieś pytania, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapytaj o ofertę

Aby poznać naszą szczegółową ofertę w zakresie RODO – wypełnij poniższą ankietę:  

Jednym zdaniem

Dlaczego właśnie my?

Jesteśmy zespołem specjalistów. Łączymy unikalną wiedzę prawniczą ze specjalistyczną znajomością zagadnień informatycznych. Naszym niewątpliwym atutem jest dogłębna znajomość środowiska biznesowego. 

Jak realizujemy nasze projekty?

Pomagamy naszym nowym Klientom na każdym etapie usługi

Ponieważ nasi nowi Klienci nie mają specjalistycznej wiedzy staramy się na każdym etapie naszej współpracy pomagać im  dobrze zrozumieć cel naszych działań.  Poniżej opisujemy kilka typowych kroków realizowanych standardowo w przypadku nowego projektu:

Jak wygląda współpraca z Klientem?

Przez lata praktyki zrozumieliśmy, że właściwe postępowanie w relacjach z Klientami jest kluczem do sukcesu. Jeśli tym sukcesem będzie zadowolenie naszego Klienta na pewno będziemy stale rozwijać naszą firmę. Filozofia wydaje się prosta ale jednak jej realizacja nastręcza w praktyce wielu problemów. Czasami jest to pragnienie szybkiego i skutecznego osiągnięcia celu a czasami zwykłe niezrozumienie oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Jeśli jednak będziemy współpracować na zasadzie poszanowania własnych praw i interesów zrealizujemy wspólne cele. Takie partnerskie podejście tylko w teorii jest codziennością. My jednak wzięliśmy te proste zasady na poważnie. Dzięki temu nieprzerwanie od kilkunastu lat rozwijamy naszą firmę. 

1. Poznajemy potrzeby naszych Klientów

Spotkanie wstępne lub rozmowa z osobą kontaktową wiele nam mówi o sytuacji naszego Klienta i pozwala poznać jego realne potrzeby.

2. Inwentaryzujemy problemy

Właściwe poznanie stanu faktycznego daje największą szansę na znalezienie najlepszego rozwiązania.

3. Określamy ostateczny cel naszych wspólnych działań

Jeśli nie ustalimy dokąd zmierzamy - nigdy tam nie dojdziemy. Dla nas najważniejszy jest cel jaki stawia sobie nasz Klient!

4. Planujemy prace

Plan pozwala nie tylko na sprawny przebieg projektu ale pozwala kontrolować i korygować działania na każdym etapie. Harmonogram jest także niezbędny dla naszych Klientów, których czas jest tutaj bardzo istotny.

5. Realizujemy prace

Podczas realizacji prac działamy systematycznie, zgodnie z planem i harmonogramem. Realizacja prac jest stale monitorowana przez koordynatora projektu.