Aktualności

W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw, by w dzienniku lekcyjnym zamieszczać informacje o zaleceniu pracy z uczniem wynikającym z orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Informacje o uczniu dotyczące kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno wychowawczych lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być zamieszczane w indywidualnej teczce ucznia. Zakres danych zamieszczanych w dzienniku lekcyjnym został szczegółowo określony w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie …

Zalecenia Dotyczące Pracy Z Uczniem Nie Do Dziennika Lekcyjnego Read More »

Starostowie, realizując zadania określone w ustawie o rzeczach znalezionych, muszą pamiętać, że w sytuacji, w której mają do czynienia z nośnikami mogącymi zawierać dane osobowe, muszą przestrzegać przepisów RODO. Do UODO wciąż wpływają sygnały świadczące o problemach ze stosowaniem przez starostów przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych. Zobowiązują ich one do zabezpieczenia znalezionych rzeczy, jednak nie wynika z nich, w jakim zakresie ponoszą oni odpowiedzialność za dane osobowe utrwalone …

Jak Starostowie Powinni Postępować Ze Znalezionymi Nośnikami Danych Osobowych? Read More »

Z wnioskiem w tej sprawie Prezes UODO zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wskazując, że jest to istotne dla zapewnienia odpowiedniego statusu inspektora ochrony danych. W wystąpieniu w tej sprawie organ nadzorczy wskazał, że ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (wdrażająca do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywę policyjną, czyli dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 …

Niektóre Z Przepisów Ustawy Implementującej Dyrektywę Policyjną Dotyczące IOD Wymagają Zmian Read More »

Wyciek objął 1,9 tys. użytkowników i objął numery telefonów i kody SMS, które służą do zarejestrowania się w aplikacji. Wyciek spowodowany był atakiem phishingowym na firmę dostarczającą Signalowi usługi weryfikacyjne; w jego wyniku istnieje możliwość ponownej rejestracji w komunikatorze przez cyberprzestępcę danego numeru telefonu z innego urządzenia. Aby się przed tym ochronić, Signal zaleca użytkownikom włączenie w ustawieniach użytkownika opcji blokady nowej rejestracji. Dostawca platformy podkreśla …

Wyciekły dane osobowe użytkowników Signal Read More »

Jak organizacja informuje na swojej stronie, w sierpniu 2022 r. złożyła 226 skarg do 18 organów nadzorczych przeciwko podmiotom prowadzącym strony internetowe, na których wykorzystywane jest rozwiązanie OneTrust, pozwalające zarządzać zgodami użytkowników na stosowanie plików cookies. NOYB zarzuca stosowanie w OneTrust ustawień wprowadzających w błąd, szczególnie co do faktycznego umożliwienia odrzucenia instalacji plików cookies innych niż niezbędne, w tym stosowania przycisku pozwalającego odrzucić takie pliki. …

NOYB nie ustaje w walce z bannerami plików cookies Read More »

Francuski organ nadzorczy ochrony danych osobowych zakończył w dniu 11 lipca 2022 r. postępowanie przeciwko Facebook (Meta Platforms Ireland Limited). Spółka miała obowiązek dostosować w ciągu 3 miesięcy bannery cookies na witrynie facebook.com w ten sposób, aby umożliwić francuskim użytkownikom łatwe odrzucenie plików cookies. Nieprzestrzeganie tego obowiązku narażało Facebook na karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy EUR za każdy dzień zwłoki. Wydana …

Zakończono postępowanie przeciwko Facebookowi Read More »

Gmina Lutomiersk została zobowiązana do podania informacji o tym, czy przed 9 maja 2020 r. przekazała Poczcie Polskiej S.A. dane osobowe osób uprawnionych do głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu gminy, na potrzeby organizacji wyborów – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku wydanym dnia 27 lipca 2022 r. uznał, że jest to informacja publiczna, którą gmina ma obowiązek ujawnić. Jest to bowiem element trybu działania …

Dane osobowe osób uprawnionych do głosowania przekazane Poczcie Polskiej S.A. Read More »

Biedronka zmierzy się z zarzutami Prezesa UOKiK, dotyczącymi przekazów reklamowych w ramach akcji promocyjnej „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” – zdaniem UOKiK, mogły one wprowadzać konsumentów w błąd co do zasad korzystania z promocji. Jednym z głównych zarzutów dotyczących promocji jest fakt, że regulamin promocji nie był realnie dostępny dla konsumenta w sklepach sieci. Kolejny zarzut odnosił się do zasad korzystania z promocji – między innymi aby z niej …

Zarzuty Prezera UOKiK wobec sieci sklepów Biedronka Read More »

Litwa, Łotwa i Estonia rozpoczęły wspólną kontrolę zgodności przetwarzania danych dotyczącą wynajmu krótkoterminowego pojazdów, w tym skuterów elektrycznych, z których korzystają przede wszystkim osoby fizyczne. Analiza ma objąć przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność i oferujące swoje usługi w tych krajach nadbałtyckich. Celem współpracy organów nadzorczych tych państw jest stworzenie zaleceń służących poprawie stanu ochrony danych osobowych w sektorze, które w okresie pandemii mocno się …

Kontrola zgodności przetwarzania danych przy wynajmie krótkoterminowym pojazdów – Litwa, Łotwa, Estonia Read More »

Anonimowy obywatel Niemiec zarzuca unijnym organom naruszenie stworzonych przez siebie zasad RODO. Twierdzi, że jedna z własnych stron Komisji Europejskiej regularnie przesyła dane odwiedzających na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe jak sprawa się dalej potoczy. https://gizmodo.com/european-commission-violated-gdpr-privacy-lawsuit-1849194913