Aktualności

PUODO nałożył na P4 karę w wysokości 250 tys. stwierdzając naruszenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego, polegające na niezawiadomieniu organu nadzorczego o naruszeniu danych osobowych w terminie 24 godzin od wykrycia naruszenia danych osobowych oraz braku niezwłocznego powiadomienia o naruszeniu danych osobowych abonenta, którego dotyczyło naruszenie. Sprawa była rozpatrzona ze skargi abonenta.Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2488

Podczas niemieckiej konferencji dotyczącej ochrony danych 2022 zostało stwierdzone, że Microsoft 365 nadal nie jest zgodny z RODO. Korzystanie z Microsoft 365 (w tym Office 365) nadal nie jest zgodne z europejskimi ogólnymi zasadami ochrony danych (RODO). Każdy, kto korzysta z produktu, łamie europejskie przepisy RODO – przynajmniej w zakresie standardowej konfiguracji określonej przez Microsoft. Mimo kolejnych ulepszeń Microsoft nie zdołał jeszcze zapewnić zgodności Microsoft 365 …

Przepisy RODO wciąż łamane przez Microsoft 365 Read More »

Irlandzki organ nadzorczy nałożył karę na Meta Platforms w wysokości 265 mln euro za praktyki „skrobania” danych na Facebooku. Kara dotyczy niezapobieżeniu „scrapingowi” i publikowaniu w Internecie numerów telefonów, e-maili i innych danych osobowych milionów użytkowników Facebooka. Kara wynika z błędów systemowych, które doprowadziły do publikacji danych osobowych, w tym numerów telefonów komórkowych, strażników, sędziów, funkcjonariuszy służby więziennej, pracowników socjalnych, dziennikarzy i innych. Zbiegło się to ze wzrostem …

Kara dla Meta za scraping danych na Facebooku Read More »

Ze względu na ostatnie, niepokojące zdarzenia z Przewodowa oraz pojawiające się w związku tym fake-newsy, przesyłamy zamieszczone na stronie Cyfryzacji KPRM, wskazówki weryfikacji informacji: Korzystaj z oficjalnych źródeł informacji. Są nimi m.in. rządowe serwisy gov.pl oraz ich oficjalne konta w mediach społecznościowych. Porównuj informacje w różnych kanałach. Jeżeli masz wątpliwości co do prawdziwości informacji, sięgaj co najmniej do kilku źródeł. Nie ufaj anonimowym, bezosobowym profilom w mediach społecznościowych. Przy sprawdzaniu …

Wskazówki odnośnie weryfikacji informacji Read More »

Z uwagi na zbliżający się Black Friday, UOKiK przygotował wskazówki – co powinno wzbudzić naszą czujność, aby nie wpaść w pułapki sprzedawców: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=19052

Propozycja legislacyjna Rzecznika Finansowego – zmiany ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przedmiocie gradacji opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC.  Źródło: https://rf.gov.pl/2022/11/18/komunikat-propozycja-legislacyjna-rzecznika-finansowego/

Kara administracyjna (2,500 zł) nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, m. in. za nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro. Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-prezesa-nbp-na-osobe-fizyczna-prowadzaca-dzialalnosc-gospodarcza–jolanta-k

Słoweński organ nadzorczy (SA) ustalił, że administrator prowadził śledzenie GPS ośmiu pojazdów służbowych. Pojazdy były wykorzystywane przez pracowników jako samochody dostawcze i osobowe. Śledzenie odbywało się za pomocą specjalnego nadajnika w pojeździe i było monitorowane przez aplikację, która na bieżąco rejestrowała przebytą odległość. Osoby były identyfikowalne. Słoweński SA oceniał zgodność przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (…)  Organ zdecydował, że w konkretnym przypadku śledzenie GPS może …

Bezpieczeństwo mienia może być uzasadnionym interesem śledzenia GPS, ale środek musi być odpowiedni i konieczny Read More »

Urząd Ochrony Danych Osobowych zaprasza na webinarium pt. „Projektowanie systemów SI zgodnych z RODO”. Wydarzenie w formule online odbędzie się 25 listopada 2022 r. o godz. 10.00. Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2493

UODO nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 8 tys. zł. na wójta gminy Dobrzyniewo Duże za niezapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz brak wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Sprawa dotyczyła kradzieży służbowego laptopa z mieszkania pracownika, który mimo przyjętych w Urzędzie Gminy procedur bezpieczeństwa, nie był zaszyfrowany. Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2487