jak wdrożyć rodo w firmie?

Przepisy prawa telekomunikacyjnego naruszone przez P4

PUODO nałożył na P4 karę w wysokości 250 tys. stwierdzając naruszenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego, polegające na niezawiadomieniu organu nadzorczego o naruszeniu danych osobowych w terminie 24 godzin od wykrycia naruszenia danych osobowych oraz braku niezwłocznego powiadomienia o naruszeniu danych osobowych abonenta, którego dotyczyło naruszenie. Sprawa była rozpatrzona ze skargi abonenta.
Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2488

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *