Procedura AML

Audyt w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), analiza potrzeb instytucji obowiązanej

Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie ustalenia czy dany pomiot jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ocena taka jest niezbędna dla precyzyjnego określenia obowiązków spoczywających na danym podmiocie. 

 

W ramach usługi dokonujemy szczegółowej analizy działalności Klienta oraz obowiązujących procedur wewnętrznych w celu identyfikacji procesów wymagających dostosowania do wymogów regulacji AML oraz weryfikacji stopnia wypełniania obowiązków ustawowych.

Wyniki audytu prezentowane są w formie raportu określającego przede wszystkim konieczne do wprowadzenia w działalności Klienta zmiany, mające na celu dostosowanie sytuacji Klienta do nowych obowiązków.

Zakres usługi

 1. Spotkanie/telekonferencja audytowa:
  • Przedstawienie regulacji dotyczących AML/CFT i ogólnego zarysu obowiązków spoczywających na przedsiębiorstwie,
  • Przedstawienie schematu wdrożenia regulacji AML/CFT u Klienta,
  • Powołanie zespołu koordynującego wdrożenie (jeśli będzie taka konieczność),
  • Przeprowadzenie wywiadów audytowych z wyznaczonymi przez Klienta osobami w celu identyfikacji procesów wymagających dostosowania do przepisów AML/CFT,
  • Zgromadzenie informacji niezbędnych do sporządzenia dokumentacji wymaganej w świetle AML/CFT
 2. Jeśli będzie taka konieczność – zgromadzenie informacji uzupełniających dane pozyskane w trakcie spotkania audytowego drogą np. mailową lub telefoniczną.
 3. Przeprowadzenie analizy informacji dostarczonych przez Klienta w trakcie spotkania audytowego oraz informacji uzupełniających pod kątem obowiązków prawnych nałożonych na Klienta.
 4. Sporządzenie raportu poaudytowego, w którym zawarte zostaną m.in. następujące elementy:
  • Wskazanie podstawy prawnej, w oparciu o którą Klient pozostaje instytucją obowiązaną w rozumieniu AML/CFT
  • Określenie zakresu obowiązków prawnych spoczywających na Kliencie, w tym wykazu niezbędnych dokumentów, jakie powinien posiadać Klient jako instytucja obowiązana,
  • Określenie wykazu opracowanych na potrzeby Klienta dokumentów wraz ze schematem ich wdrożenia w przedsiębiorstwie,
  • Sformułowanie wniosków końcowych dotyczących praktycznych zastosowań spełnienia wymogów regulacji AML/CFT.

Usługa w pytaniach i odpowiedziach

Pytania dotyczące usługi

Celem naszej usługi jest określenie czy dany podmiot jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy AML.

Metodologię naszych prac będzie stanowić analiza działalności naszego Klienta w kontekście wymogów jakie nakładą przepisy AML na instytucje obowiązane.

Prace audytowe przebiegają standardowo w kilku etapach:

 • Spotkanie wstępne i ustalenie planu audytu
 • Przygotowanie audytu
 • Etap realizacji
 • Przygotowanie raportu końcowego
 • Prezentacja raportu dla kierownictwa firmy

Czas realizacji usługi zależy od wielkości badanej firmy jak również od zakresu audytu. W zależności od ustaleń z Klientem czas audytu może wynieść od kilkunastu dni  (w przypadku małych podmiotów do dwóch miesięcy (większe firmy).

Koszt usługi zależy od zakresu prac oraz od wielkości badanego podmiotu. Mała firma to koszt np. 1 500 zł netto a w przypadku dużego podmiotu nawet kilkanaście tysięcy złotych netto. 

Jeśli chciałbyś poznać cenę usługi po prostu do nas zadzwoń tel. +48 22 280 94 88 lub napisz na adres: biuro@zgodnosc.pl. Możesz także wypełnić formularz znajdujący się na dole strony. 

Na pewno wielkość Twojej firmy (ilość procesów, ilość pracowników,  itd.), rodzaj prowadzonej działalność  jak również ostatecznie określony zakres prac decyduje o ostatecznej cenie usługi. 

W wyniku prac naszych audytorów powstaje raport poaudytowy, w którym zawarte zostaną m.in. następujące elementy:

  • Wskazanie podstawy prawnej, w oparciu o którą Klient pozostaje instytucją obowiązaną w rozumieniu AML/CFT
  • Określenie zakresu obowiązków prawnych spoczywających na Kliencie, w tym wykazu niezbędnych dokumentów, jakie powinien posiadać Klient jako instytucja obowiązana,
  • Określenie wykazu opracowanych na potrzeby Klienta dokumentów wraz ze schematem ich wdrożenia w przedsiębiorstwie,
  • Sformułowanie wniosków końcowych dotyczących praktycznych zastosowań spełnienia wymogów regulacji AML/CFT.

Jak najbardziej. Chętnie wyjaśnimy niezrozumiałe kwestie lub pomożemy w innych problematycznych kwestiach. Staramy się także instruować naszych Klientów na każdym etapie realizacji usługi, także po jej wykonaniu. 

Zapytaj naszych specjalistów

Jeśli oczekujesz porady – skontakuj się z nami 

Nasze usługi w zakresie AML

Audyt oraz profesjonalna pomoc w ustaleniu czy dany pomiot jest instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów AML

Kompleksowa pomoc podmiotom podlegającym przepisom w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Ustawy  o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

Opracowanie niezbędnej, wymaganej prawem dokumentacji dostosowanej do działalności konkretnej instytucji obowiązanej

Szkolenie osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest jednym z obowiązków instytucji obowiązanej.

Jednym zdaniem

Dlaczego właśnie my?

Jesteśmy zespołem specjalistów. Łączymy unikalną wiedzę prawniczą ze specjalistyczną znajomością zagadnień informatycznych. Naszym niewątpliwym atutem jest dogłębna znajomość środowiska biznesowego. 

Jak realizujemy nasze projekty?

Pomagamy naszym nowym Klientom na każdym etapie usługi

Ponieważ nasi nowi Klienci nie mają specjalistycznej wiedzy staramy się na każdym etapie naszej współpracy pomagać im  dobrze zrozumieć cel naszych działań.  Poniżej opisujemy kilka typowych kroków realizowanych standardowo w przypadku nowego projektu:

Jak wygląda współpraca z nami?

Przez lata praktyki zrozumieliśmy, że właściwe postępowanie w relacjach z Klientami jest kluczem do sukcesu. Jeśli tym sukcesem będzie zadowolenie naszego Klienta na pewno będziemy stale rozwijać naszą firmę. Filozofia wydaje się prosta ale jednak jej realizacja nastręcza w praktyce wielu problemów. Czasami jest to pragnienie szybkiego i skutecznego osiągnięcia celu a czasami zwykłe niezrozumienie oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Jeśli jednak będziemy współpracować na zasadzie poszanowania własnych praw i interesów zrealizujemy wspólne cele. Takie partnerskie podejście tylko w teorii jest codziennością. My jednak wzięliśmy te proste zasady na poważnie. Dzięki temu nieprzerwanie od kilkunastu lat rozwijamy naszą firmę. 

1. Poznajemy potrzeby naszych Klientów

Spotkanie wstępne lub rozmowa z osobą kontaktową wiele nam mówi o sytuacji naszego Klienta i pozwala poznać jego realne potrzeby.

2. Inwentaryzujemy problemy

Właściwe poznanie stanu faktycznego daje największą szansę na znalezienie najlepszego rozwiązania.

3. Określamy ostateczny cel naszych wspólnych działań

Jeśli nie ustalimy dokąd zmierzamy - nigdy tam nie dojdziemy. Dla nas najważniejszy jest cel jaki stawia sobie nasz Klient!

4. Planujemy prace

Plan pozwala nie tylko na sprawny przebieg projektu ale pozwala kontrolować i korygować działania na każdym etapie. Harmonogram jest także niezbędny dla naszych Klientów, których czas jest tutaj bardzo istotny.

5. Realizujemy prace

Podczas realizacji prac działamy systematycznie, zgodnie z planem i harmonogramem. Realizacja prac jest stale monitorowana przez koordynatora projektu.