Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych, wdrożenie RODO, audyt RODO, inspektor ochrony danych osobowych, szkolenia

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostało przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 27 kwietnia 2016 r., i opublikowane w dniu 4 maja 2016 r. Przepis wszedł w życie po najdłuższym w historii Unii Europejskiej procesie legislacyjnym i stał się prawdziwą rewolucją w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Do dzisiaj wdrożenie zasad prawidłowego przetwarzania danych stanowi prawdziwe wyzwanie dla przedsiębiorcy.

Nasze usługi w zakresie ochrony danych osobowych są oparte na wieloletnim doświadczeniu (rozpoczęliśmy świadczenie usług w 2006 r.). Wielokrotnie zajmowaliśmy się firmami, w których nie przestrzegano prawa. Jeżeli jesteś pracownikiem, który poszukuje pomocy w związku z nieprzestrzeganiem RODO w jego firmie, skontaktuj się z nami.

Obecnie w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się następujące propozycje:

  • audyt systemu ochrony danych osobowych (audyt zgodności z RODO, ocena wdrożenia RODO)
  • pełne wdrożenie RODO 
  • Inspektor Ochrony Danych (outsourcing IOD)
  • audyt strony internetowej pod względem zgodności z RODO
  • szkolenia z ochrony danych osobowych oraz inne usługi zlecone

Powierz audyt ochrony danych osobowych specjalistom

Audyt to słowo powszechnie używane wśród pracowników biurowych. Zwykle dotyczy ono przeprowadzenia badań na określony temat, jednak my proponujemy usługi związane z ochroną danych osobowych. Audyt RODO pomaga w ochronie ważnych informacji o zatrudnionych, tak aby każdy pracownik czuł się bezpiecznie na swoim stanowisku. W dzisiejszych, silnie skomputeryzowanych czasach, wyciek danych zdarza się nader często. Stosowanie się do przepisów pozwala więc na ochronę firmy przed otrzymaniem wysokiej kary. W przypadku wycieku informacji administrator jest zobowiązany nie tylko do korekty aktualnego systemu przetwarzania danych osobowych. Przedsiębiorca musi liczyć się z kontrolą UODO, która często kończy się wymierzeniem kary finansowej. Ponadto, ustawa z 2016 r. zobowiązuje nawet do wprowadzenia audytu bezpieczeństwa danych. Jeżeli nie wiesz, jak zadbać w praktyce o ochronę danych osobowych w miejscu pracy – my w tym pomożemy!

Celem usługi jest ocena wdrożenia RODO i weryfikacja zgodności z RODO działalności naszego Klienta

 

Specjalistyczna usługa w zakresie wdrożenia systemu ochrony danych osobowych (wdrożenie RODO)

 

Zakres usługi obejmuje: opracowanie kompletnej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych

 

Outsourcing IOD jest obecnie popularną formą realizacji wymogów RODO. Nasza usługa obejmuje przejęcie obowiązków IOD w pełnym zakresie 

Oferujemy spektrum szkoleń specjalistycznych w zakresie RODO: szkolenia dla IOD, szkolenia z RODO dla pracowników, szkolenia online z możliwością uzyskania certyfikatów 

Wdrożenie RODO w firmie wymaga eksperckiej wiedzy w zakresie informatyki, stąd nasza kompleksowa pomoc we wdrożeniu i zarządzaniu RODO od strony informatycznej

Zapytaj naszych specjalistów

Jeśli oczekujesz porady – skontakuj się z nami