Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych – IOD, Inspektor RODO, outsourcing IOD,   przejęcie obowiązków IOD 

Oferujemy usługę przejęcia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD) o zakresie określonym w art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych (Dz. U. 2019 poz. 1041)

Nasze doświadczenie w outsourcingu IOD (a wcześniej ABI) sięga już 15 lat. W ten sposób obsłużyliśmy ponad 250 podmiotów na terenie całej Polski. Mamy już za sobą kontrole prowadzone przez Regulatora i nie obawiamy się przejęcia odpowiedzialności za prawidłową realizację zadań IOD. Jako inspektorzy ds. ochrony danych osobowych, wielokrotnie rozwiązywaliśmy problemy związane z RODO. Obsługa firm, w których ochrona danych nie była dotąd respektowana, polega na wdrażaniu szkoleń oraz naukę poprawnego przetwarzania wrażliwych informacji. Nasi klienci mogą liczyć na usługę spełniającą wysokie standardy bezpieczeństwa, a także zapewniającą pełną poufność.

Zakres usługi

Zakres naszej usługi obejmuje m.in. główne zadania Inspektora Ochrony Danych oczekiwane przez RODO:

Informacja i doradztwo

Obowiązkami inspektora ochrony danych są przede wszystkim informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, przetwarzających dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych i doradztwo w tym zakresie (Art. 39 ust 1 RODO).

Monitorowanie przestrzegania RODO

Ponadto, inspektor ochrony danych osobowych jest zobowiązany do monitorowania przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w tej dziedzinie, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty (Art. 39 ust 2 RODO). Outsourcing inspektora ochrony danych sprawi, że wszystkie przepisy dotyczące przestrzegania wrażliwych informacji będą realizowane w sposób poprawny i w prawidłowym czasie.

Ocena skutków dla ochrony danych

Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO
(Art. 39 ust 3 RODO)

Współpraca z organem nadzorczym

Współpraca z organem nadzorczym w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Art. 39 ust 4 RODO

Punkt kontaktowy dla UODO

Outsourcing funkcji IOD zapewnia pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi naradami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach (Art. 39 ust 5 RODO).

Punkt kontaktowy dla podmiotów danych

Outsourcing IOD pełni rolę punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO (Art. 38 ust. 4, art. 13 i 14 ust. 1 b) RODO)

Opis usługi w skrócie

Pytania dotyczące usługi

Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się z nami. Bezpłatnie udzielimy porady w tym zakresie. Jak czytamy w RODO:

„Administrator (firma) wyznacza inspektora ochrony danych, zawsze gdy:

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub

c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o czym mowa w art. 10.”

Usługę realizujemy poprzez wyznaczenie naszego pracownika do pełnienia funkcji IOD w firmie naszego Klienta. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny naszego specjalisty i oczywiście spełnienie wymagań określonych w 37 ust. 5 RODO, tj. posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętność wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO.

Staramy się aby zadania IOD realizowane były głównie przez naszych pracowników ale w przypadku większej organizacji konieczne jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakty z IOD po stronie Klienta oraz pomoc organizacyjna.

Zwykle umawiamy się z Klientem na współpracę stałą z miesięcznym okresem wypowiedzenia ale możemy także realizować nasze zadania w okresie ustalonym przez strony.

Koszt usługi zależy przede wszystkim od wielkości firmy. Jeśli chciałbyś poznać cenę usługi po prostu do nas zadzwoń tel. +48 22 280 94 88 lub napisz na adres: biuro@zgodnosc.pl. Możesz także wypełnić formularz znajdujący się na dole strony. 

Na pewno wielkość Twojej firmy decyduje o ostatecznej cenie usługi. Koszt usługi dla małej firmy może zaczynać się od 500 zł netto miesięcznie ale cena ostatecznie zależy od ilości prac IOD-a.

Oczywiście wszyscy nasi pracownicy są osobami o specjalistycznym wykształceniu z dużym doświadczeniu praktycznym w ochronie danych osobowych. 

Tak, jest to konieczna czynność, w której pomożemy „krok po kroku”. Przygotujemy stosowne dokumenty oraz pomożemy w sprawnym załatwieniu formalności.

Zapytaj o ofertę

Aby poznać naszą szczegółową ofertę w zakresie RODO – wypełnij poniższą ankietę:  

Jednym zdaniem

Dlaczego właśnie my?

Jesteśmy zespołem specjalistów. Łączymy unikalną wiedzę prawniczą ze specjalistyczną znajomością zagadnień informatycznych. Naszym niewątpliwym atutem jest dogłębna znajomość środowiska biznesowego. 

Jak realizujemy nasze projekty?

Pomagamy naszym nowym Klientom na każdym etapie usługi

Ponieważ nasi nowi Klienci nie mają specjalistycznej wiedzy staramy się na każdym etapie naszej współpracy pomagać im  dobrze zrozumieć cel naszych działań.  Poniżej opisujemy kilka typowych kroków realizowanych standardowo w przypadku nowego projektu:

Jak wygląda współpraca z Klientem?

Przez lata praktyki zrozumieliśmy, że właściwe postępowanie w relacjach z Klientami jest kluczem do sukcesu. Jeśli tym sukcesem będzie zadowolenie naszego Klienta na pewno będziemy stale rozwijać naszą firmę. Filozofia wydaje się prosta ale jednak jej realizacja nastręcza w praktyce wielu problemów. Czasami jest to pragnienie szybkiego i skutecznego osiągnięcia celu a czasami zwykłe niezrozumienie oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Jeśli jednak będziemy współpracować na zasadzie poszanowania własnych praw i interesów zrealizujemy wspólne cele. Takie partnerskie podejście tylko w teorii jest codziennością. My jednak wzięliśmy te proste zasady na poważnie. Dzięki temu nieprzerwanie od kilkunastu lat rozwijamy naszą firmę. 

1. Poznajemy potrzeby naszych Klientów

Spotkanie wstępne lub rozmowa z osobą kontaktową wiele nam mówi o sytuacji naszego Klienta i pozwala poznać jego realne potrzeby.

2. Inwentaryzujemy problemy

Właściwe poznanie stanu faktycznego daje największą szansę na znalezienie najlepszego rozwiązania.

3. Określamy ostateczny cel naszych wspólnych działań

Jeśli nie ustalimy dokąd zmierzamy - nigdy tam nie dojdziemy. Dla nas najważniejszy jest cel jaki stawia sobie nasz Klient!

4. Planujemy prace

Plan pozwala nie tylko na sprawny przebieg projektu ale pozwala kontrolować i korygować działania na każdym etapie. Harmonogram jest także niezbędny dla naszych Klientów, których czas jest tutaj bardzo istotny.

5. Realizujemy prace

Podczas realizacji prac działamy systematycznie, zgodnie z planem i harmonogramem. Realizacja prac jest stale monitorowana przez koordynatora projektu.