Usługi

Zapewnienie zgodności z wymogami prawa oraz standardami bezpieczeństwa jest dzisiaj niezbędnym elementem prowadzenia biznesu 

Nasze usługi

Największe doświadczenie posiadamy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych 

Oferujemy specjalistyczne doradztwo prawne w zakresie nowych technologii oraz bezpieczeństwa 

Wdrożenie wysokich standardów bezpieczeństwa wymaga eksperckiej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa IT

AML (z ang. Anti-money laundering), czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

Oferujemy spektrum szkoleń specjalistycznych w zakresie zgodności oraz bezpieczeństwa 

Audyty bezpieczeństwa, kompleksowe wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przygotowanie do certyfikacji