Usługi

Zapewnienie zgodności z wymogami prawa oraz standardami bezpieczeństwa jest dzisiaj niezbędnym elementem prowadzenia biznesu 

Nasze usługi

Największe doświadczenie posiadamy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych 

Specjalistyczne doradztwo prawne
w zakresie  nowych technologii
to dzisiaj bardzo poszukiwana usługa

Wdrożenie wysokich standardów bezpieczeństwa wymaga eksperckiej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa IT

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

AML (z ang. Anti-money laundering), czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

Specjalistyczne szkolenia

Oferujemy spektrum szkoleń specjalistycznych w zakresie zgodności oraz bezpieczeństwa 

Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania

Pomagamy opracowywać plany działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, planów ciągłości działania