Miesiąc: Grudzień 2022

PUODO nałożył na P4 karę w wysokości 250 tys. stwierdzając naruszenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego, polegające na niezawiadomieniu organu nadzorczego o naruszeniu danych osobowych w terminie 24 godzin od wykrycia naruszenia danych osobowych oraz braku niezwłocznego powiadomienia o naruszeniu danych osobowych abonenta, którego dotyczyło naruszenie. Sprawa była rozpatrzona ze skargi abonenta.Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2488

Podczas niemieckiej konferencji dotyczącej ochrony danych 2022 zostało stwierdzone, że Microsoft 365 nadal nie jest zgodny z RODO. Korzystanie z Microsoft 365 (w tym Office 365) nadal nie jest zgodne z europejskimi ogólnymi zasadami ochrony danych (RODO). Każdy, kto korzysta z produktu, łamie europejskie przepisy RODO – przynajmniej w zakresie standardowej konfiguracji określonej przez Microsoft. Mimo kolejnych ulepszeń Microsoft nie zdołał jeszcze zapewnić zgodności Microsoft 365 …

Przepisy RODO wciąż łamane przez Microsoft 365 Read More »