Prezes UOKiK w wyniku prowadzonych postępowań postawił 5 bankom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Zarzuty dotyczą niezgodnej z prawem odmowy zwrotu kwoty wynikającej z nieautoryzowanej transakcji, a więc z kradzieży pieniędzy z konta konsumenta, jak również z wprowadzania konsumentów w błąd w treści odpowiedzi udzielanych na reklamacje. Zgodnie natomiast z obowiązującymi przepisami, bank co do zasady ma obowiązek zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji lub przywrócenia rachunku do stanu sprzed wystąpienia …

Zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów Read More »