zarzuty za naruszenie prawa konsumentów

Zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów

Prezes UOKiK w wyniku prowadzonych postępowań postawił 5 bankom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Zarzuty dotyczą niezgodnej z prawem odmowy zwrotu kwoty wynikającej z nieautoryzowanej transakcji, a więc z kradzieży pieniędzy z konta konsumenta, jak również z wprowadzania konsumentów w błąd w treści odpowiedzi udzielanych na reklamacje. Zgodnie natomiast z obowiązującymi przepisami, bank co do zasady ma obowiązek zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji lub przywrócenia rachunku do stanu sprzed wystąpienia takiej transakcji – do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu, za wyjątkiem 2 sytuacji: konsument dokonał zgłoszenia później niż 13 miesięcy po transakcji lub w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie oszustwa ze strony rzekomo poszkodowanego konsumenta, o czym bank zawiadomił organy ścigania. Zarzuty postawiono następującym bankom: Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, mBank oraz Santander Bank Polska. https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18708

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *