kara pieniężna za naruszenie AML

Kary pieniężne za naruszenie przepisów AML

Nałożone zostały dwie kolejne kary pieniężne za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kara w wysokości 1 tysiąca zł została nałożona przez Prezesa NBP na przedsiębiorcę prowadzącego kantor za niezgłoszenie do GIIF informacji o transakcji ponadprogowej (czyli której równowartość przekracza 15 tysięcy euro). Drugą karę otrzymała osoba prowadząca kancelarię notarialną w związku z niedopełnieniem szeregu obowiązków wynikających z przepisów, a polegających na:
  • konieczności sporządzenia oceny ryzyka instytucji obowiązanej,
  • zastosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego
  • zapewnieniu udziału odpowiednich osób w programach szkoleniowych, zachowaniu ustawowego terminu na przekazanie informacji do GIIF.
W tym przypadku nałożona kara wyniosła aż 10 tysięcy zł. https://www.gov.pl/web/finanse/sankcje-administracyjne

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *