kara dla clearview AI

Grecja: 20 mln euro kary dla Clearview AI

Grecki organ rozpatrzył skargę przeciwko Clearview AI Inc, złożoną przez organizację obywatelską nonprofit „Homo Digitalis”, w imieniu skarżącego, który twierdził, że nie był zadowolony z realizacji prawa dostępu, z którego skorzystał we wspomnianej wyżej spółce. W przedmiotowej skardze zażądano również zbadania praktyk spółki w całości z punktu widzenia ochrony danych osobowych. Organ stwierdził, że spółka, która oferuje usługi rozpoznawania twarzy, naruszyła zasady zgodności z prawem i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a, art. 5 ust. 2, art. 6 i art. 9 RODO) oraz swoje obowiązki wynikające z art. 12, 14, 15 i 27 RODO. Ponadto organ nakazał spółce zastosowanie się do żądania skarżącego dostępu do danych osobowych, nakładając jednocześnie (na tę samą spółkę) zakaz zbierania i przetwarzania danych osobowych podmiotów znajdujących się na terytorium Grecji, przy użyciu metod zawartych w usłudze rozpoznawania twarzy. Wreszcie, na mocy niniejszej decyzji, organ nakazał Clearview AI Inc. usunięcie danych osobowych podmiotów mających siedzibę w Grecji, które spółka zbiera i przetwarza przy użyciu wyżej wymienionych metod.

Źródło: decyzja greckiego organu

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *