Mec. Monika Niedobecka

Francuski organ nadzorczy ochrony danych osobowych zakończył w dniu 11 lipca 2022 r. postępowanie przeciwko Facebook (Meta Platforms Ireland Limited). Spółka miała obowiązek dostosować w ciągu 3 miesięcy bannery cookies na witrynie facebook.com w ten sposób, aby umożliwić francuskim użytkownikom łatwe odrzucenie plików cookies. Nieprzestrzeganie tego obowiązku narażało Facebook na karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy EUR za każdy dzień zwłoki. Wydana …

Zakończono postępowanie przeciwko Facebookowi Read More »

Gmina Lutomiersk została zobowiązana do podania informacji o tym, czy przed 9 maja 2020 r. przekazała Poczcie Polskiej S.A. dane osobowe osób uprawnionych do głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu gminy, na potrzeby organizacji wyborów – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku wydanym dnia 27 lipca 2022 r. uznał, że jest to informacja publiczna, którą gmina ma obowiązek ujawnić. Jest to bowiem element trybu działania …

Dane osobowe osób uprawnionych do głosowania przekazane Poczcie Polskiej S.A. Read More »

Biedronka zmierzy się z zarzutami Prezesa UOKiK, dotyczącymi przekazów reklamowych w ramach akcji promocyjnej „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” – zdaniem UOKiK, mogły one wprowadzać konsumentów w błąd co do zasad korzystania z promocji. Jednym z głównych zarzutów dotyczących promocji jest fakt, że regulamin promocji nie był realnie dostępny dla konsumenta w sklepach sieci. Kolejny zarzut odnosił się do zasad korzystania z promocji – między innymi aby z niej …

Zarzuty Prezera UOKiK wobec sieci sklepów Biedronka Read More »

Litwa, Łotwa i Estonia rozpoczęły wspólną kontrolę zgodności przetwarzania danych dotyczącą wynajmu krótkoterminowego pojazdów, w tym skuterów elektrycznych, z których korzystają przede wszystkim osoby fizyczne. Analiza ma objąć przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność i oferujące swoje usługi w tych krajach nadbałtyckich. Celem współpracy organów nadzorczych tych państw jest stworzenie zaleceń służących poprawie stanu ochrony danych osobowych w sektorze, które w okresie pandemii mocno się …

Kontrola zgodności przetwarzania danych przy wynajmie krótkoterminowym pojazdów – Litwa, Łotwa, Estonia Read More »

Anonimowy obywatel Niemiec zarzuca unijnym organom naruszenie stworzonych przez siebie zasad RODO. Twierdzi, że jedna z własnych stron Komisji Europejskiej regularnie przesyła dane odwiedzających na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe jak sprawa się dalej potoczy. https://gizmodo.com/european-commission-violated-gdpr-privacy-lawsuit-1849194913

Duńska agencja ochrony danych zakazała szkołom korzystania z usług Google SaaS i Chromebooków Google w związku z obawami dotyczącymi zgodności z RODO i przetwarzania danych w Google Workspace. Wątpliwości powstały ze względu na przesyłanie przez Google danych z UE do USA. Na razie decyzja dotyczy sektora publicznego, ale prawdopodobnie będzie miała swoje konsekwencje również dla sektora prywatnego.

Włoski organ nadzorczy zbadał podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji reklam, którą wprowadził TikTok. Zgodnie ze zaktualizowaną polityką prywatności, TikTok wskazał, że począwszy od 13 lipca osoby powyżej 18 lat będą otrzymywały spersonalizowane reklamy, a więc oparte na profilowaniu zachowania użytkowników serwisu. TikTok przyjął, że przetwarzanie danych nastąpi w oparciu o prawnie uzasadniony interes określony w RODO. Organ uznał jednak, że jedyną podstawą prawną „przechowywania …

Personalizacja reklam na TikToku Read More »

Fiński dom mediowy Otavamedia został ukarany za naruszenie przepisów RODO, polegające na uchybieniach w realizacji praw osób. Ukarany podmiot nie realizował żądań osób, co wynikało z problemów technicznych ze skrzynką e-mail przeznaczoną do obsługi żądań. Przez 7 miesięcy wiadomości z tej skrzynki nie były kierowane do ich rozpatrzenia. Dodatkowo organ nadzorczy zakwestionował konieczność podpisania się pod formularzem papierowym, służącym do przyjmowania żądań osób, których dane dotyczą – organ uznał, że prowadzi to do zbierania …

Kara za naruszenie przepisów RODO dla domu mediowego Otavamedia Read More »

Nałożone zostały dwie kolejne kary pieniężne za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kara w wysokości 1 tysiąca zł została nałożona przez Prezesa NBP na przedsiębiorcę prowadzącego kantor za niezgłoszenie do GIIF informacji o transakcji ponadprogowej (czyli której równowartość przekracza 15 tysięcy euro). Drugą karę otrzymała osoba prowadząca kancelarię notarialną w związku z niedopełnieniem szeregu obowiązków wynikających z przepisów, a polegających na: konieczności sporządzenia oceny …

Kary pieniężne za naruszenie przepisów AML Read More »

Prezes UOKiK w wyniku prowadzonych postępowań postawił 5 bankom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Zarzuty dotyczą niezgodnej z prawem odmowy zwrotu kwoty wynikającej z nieautoryzowanej transakcji, a więc z kradzieży pieniędzy z konta konsumenta, jak również z wprowadzania konsumentów w błąd w treści odpowiedzi udzielanych na reklamacje. Zgodnie natomiast z obowiązującymi przepisami, bank co do zasady ma obowiązek zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji lub przywrócenia rachunku do stanu sprzed wystąpienia …

Zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów Read More »