Miesiąc: Wrzesień 2022

Z wnioskiem w tej sprawie Prezes UODO zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wskazując, że jest to istotne dla zapewnienia odpowiedniego statusu inspektora ochrony danych. W wystąpieniu w tej sprawie organ nadzorczy wskazał, że ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (wdrażająca do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywę policyjną, czyli dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 …

Niektóre Z Przepisów Ustawy Implementującej Dyrektywę Policyjną Dotyczące IOD Wymagają Zmian Read More »

Wyciek objął 1,9 tys. użytkowników i objął numery telefonów i kody SMS, które służą do zarejestrowania się w aplikacji. Wyciek spowodowany był atakiem phishingowym na firmę dostarczającą Signalowi usługi weryfikacyjne; w jego wyniku istnieje możliwość ponownej rejestracji w komunikatorze przez cyberprzestępcę danego numeru telefonu z innego urządzenia. Aby się przed tym ochronić, Signal zaleca użytkownikom włączenie w ustawieniach użytkownika opcji blokady nowej rejestracji. Dostawca platformy podkreśla …

Wyciekły dane osobowe użytkowników Signal Read More »